Saturday, 26 November 2011

PENDIDIKAN SENI VISUAL

RANCANGAN  PELAJARAN  HARIAN  PENDIDIKAN  SENI  VISUAL
Tarikh: 16-11-2011 ( Rabu )
Mata Pelajaran: Pendidikan Seni Visual
Tahun: 2D
Bilangan Murid: 47orang
Masa: 2.30pm – 3.30 pm
Bidang Kegiatan: Membentuk dan Membuat Binaan
Jenis Kegiatan: Membentuk – Seni Lipatan Kertas ( Origami )
Tema: Serangga
Tajuk: Stabail Hiasan Rama-rama
Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid pernah dan biasa melihat rama-rama sebenar dan melalui media.
Hasil Pembelajaran: 1.  Menyebut contoh-contoh serangga.
                                 2. Membentuk origami rama-rama mengikut kreativiti berdasarkan ciri-ciri fizikal  rama-rama.                    
                                 3. Menghias dan menyusun rama-rama menjadi stabail.

Objektif Eksplisif:        a)  Menyebut  contoh-contoh serangga.
              b) Menghasilkan origami dengan kadar yang ditentukan
              c) Menjawab apa yang telah belajar pada hari ini.
Strategi: Masteri
Penerapan Nilai: Kerjasama, kebersihan dan kekemasan.
KBKK: Menghubungkait, Membanding beza
Alat Dan Bahan: Kertas warna, pensel warna, magic pen , gam , manila kad, straw.
Bahan Bantu Mengajar: Wisel, 3 pucuk sampul surat, teka-teki rama-rama, teka-teki lebah, teka-teki 
                                      pepatung, benda-benda lipatan kertas,  lampiran kerja guru.
Bahan Bantu Belajar: Resos-resos, lampiran kerja murid, carta langkah.


Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti P&P
BBM
Catatan
Set Induksi
( 5 minit )
a.  Pertandingan teka-teki
- pepatung
- rama-rama
- lebah-lebah
1. Guru meminta 3 orang murid datang ke  hadapan untuk mendapat sampul surat yang diisi dengan teka-teki.

2. Murid datang ke hadapan untuk  mendapat satu sampul surat.

4. Guru akan minta murid mulakan meneka teka-teki.

5. Murid mula meneka teka-teki.

6. Guru memberi pujian kepada murid  yang dapat meneka teka-teki dengan betul.

7. Murid yang dapat meneka teka-teki dengan betul dapat pujian.

8. Guru menjalankan sesi soal jawab:
   a. Di antara ketiga-tiga teka-teki ini, ia boleh dikategori dalam spesies apa?
      Serangga.

   b. Daripada 3 jenis serangga, yang  manakah asalnya daripada ulat bulu?
       Rama-rama.

9. Guru mengemukakan tajuk hari ini.


- 3 pucuk sampul
surat, teka-teki
KBKK: Menjana Idea


Gabungjalin: Sains

Langkah 1
( 15 minit )
1. Pengenalan

2. Mencari dan
    berkongsi maklumat.

Isi Penting:

1. Maksud origami

2. Maksud stabail

3. Contoh serangga


Aras 1:
- Menyebutkan contoh- contoh serangga di persekitaran.3. Tunjuk cara.
1.1 Guru memperkenalkan tajuk kepada  murid.

1.2 Guru menunjukkan beberapa contoh origami.

1.3 Murid mendengar dan melihat BBM yang ditunjukkan.

2.1 Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan.

2.2 Murid bergerak ke stesen.

2.3 Guru memberi tugasan mencari dan  berkongsi maklumat pada lampiran
kerja dan menggunakan resos yang  disediakan di setiap stesen.

2.4 Murid menggunakan resos dan  menjalankan tugasan.

2.5 Guru meminta wakil dari setiap kumpulan membaca jawapan lampiran
kerja dan murid mencatat jawapan di lampiran kerja yang berkenaan.

2.6 Wakil dari setiap stesyen membaca dan
murid lain mencatat jawapan.

3.1 Guru mempamerkan carta langkah.

3.2 Murid- murid memerhatikan BBM yang ditunjukkan oleh guru.

3.3 Guru menunjuk cara penghasilan stabail hiasan rama-rama.

3.4 Murid melihat dan mengikut tunjuk cara guru dengan teliti.
Contoh lipatan
- gajah
- anjing
- ikan

STESEN A
RESOS A
-Kumpulan 1 ( Carta )

STESEN B
RESOS B
-Kumpulan 2
( Kad imbas )

STESEN C
RESOS C
-Kumpulan 3
( Kad imbas )
Lampiran kerjaCarta Langkah


- Kertas warnaKBKK:
Menghubungkait


Sampel resos dilampirkan.Lampiran kerja guru dan murid.
Langkah 2
( 30 minit )
Aktiviti penghasilan produk


Aras 2
- Membentuk origami
   rama-rama.Aras 3
- Menghias dan
  menyusun rama-rama  menjadi stbail.
1. Guru meminta murid membentuk kumpulan kerja dan mengeluarkan alat dan bahan.

2. Guru meminta murid-murid membina rama-rama mengikut kreativiti masing-masing berpandukan carta langkah.

3. Murid mula membina rama-rama mengikut kreativiti masing-masing dalam kumpulan sambil dibimbing oleh guru.

4. Guru bertindak sebagai pembimbing.

5. Guru meminta murid menghias dan mencorak binaan rama-rama mengikut kreativiti murid.

6. Murid menghias dan mencorak binaan rama-rama mengikut kreativiti berdasarkan ciri-ciri fizikal yang terdapat pada seekor rama-rama.


- Kertas warna

-Warna magic

- Gam

- Manila kad

- Straw
Penerapan nilai: Kerjasama,
Kekemasan,
KebersihanStrategi: Masteri

Langkah 4
( 5 minit )
5. Apresiasi
1. Guru memilih beberapa hasil kerja murid menjalankan apresiasi dan menjalankan sesi soal jawab:

a) Di antara dua hasil kerja berikut, yang  manakah paling cantik?
    A paling cantik, B kurang menarik.

b) Mengapa A lebih cantik?
    A kreatif, kemas dan warna cantik.

c) Mengapa B kurang menarik?
Kotor, tidak kemas dan warna tidak menarik.

- Produk yang
dihasilkanKBKK:
Membanding beza

Penutup
( 5 minit )
Membuat rumusan.
1. Guru bersoal jawab dengan  murid tentang apa yang dipelajari oleh mereka pada hari ini.

2. Guru meminta murid mengemas tempat.

3. Murid mengemas tempat.


Penerapan nilai: Kebersihan